BIOGRAFIA / BIOGRAPHY
Co jest dla Mnie ważne? ...ETYKA ZAWODOWA. Daria Florek, lat 21.

Ukończyłam Technikum Odzieżowe nr.18 w Krakowie. Chcąc poszerzyć swoją wiedzę na temat wizualnego przestawienia produktu i tajników sprzedaży, odbyłam kurs VM.
Podczas mojej edukacji miałam wiele własnych pokazów mody, w tym trzy główne. Pierwszy o charakterze recykling-owym, drugi natomiast inspirowany stylem empire, zaś trzeci odnosił się do lat 20 z rozpiętością do lat 50. Moją pasją, a wręcz całym życiem jest moda! Oczywiście poza jej obrębem, mam także różne inne zainteresowania, które poniekąd mają ze sobą coś wspólnego.
Dodatkowym zainteresowaniem jest aranżowanie witryn sklepowych jak również wystroju sklepu. Wszystko zależy od tego jak zaprezentujemy nasz produkt. Moja pasja, ciężka praca i poszukiwanie nowych inspiracji sprawiają, że wyzwanie jakim jest życie, staje się błahostką. Prowadzę aktywny tryb życia. Uwielbiam gdy wokół dzieje się mnóstwo rzeczy. Nie toleruje monotonii, zarówno w życiu jak i w ubiorze.
Codzienność jest dla mnie natchnieniem.

/

Daria Florek, Under-21

I graduated from the Technical Clothing nr.18 in Krakow. To broaden their knowledge of the visual shift and the intricacies of product sales, I took a course VM.
During my education I had a lot of his own fashion shows, including all three. The first of a recycling-at that, while the second-inspired empire, and the third was referring to the 20 of the width of the 50s My passion, or even your whole life is fashion! Of course, even beyond its boundaries, I also have various other interests, which in some way have something in common.
Another interest is the arrangement of shop windows and store design. It all depends on how we present our product. My passion, hard work and searching for new inspiration, make the challenge of life, it becomes trivial. I lead an active lifestyle. I love it when going around a lot of things. It does not tolerate the monotony, both in life and in dress.
Everyday life is an inspiration to me.No comments:

Post a Comment